Giỏ hàng

Vô Trùng - Dưỡng - Tê

Tạo ra một hình xăm đẹp rất quan trọng những để bảo vệ giữ lại nét đẹp đó là điều quan trọng hơn nhiều lần, vì vậy sản phẩm dưỡng hình xăm là lý tưởng để chăm sóc da lúc trước khi xăm, đang xăm và sau khi xăm. Đây là điều hết sức cần thiết, tối quan trọng với da.