Giỏ hàng

Máy xăm Scorpion

Scorpion - Blazing Gold
Trả góp
Scorpion - Blazing Gold
(2 đánh giá)
15,500,000₫
Scorpion - Crazy Lime
Trả góp
Scorpion - Crazy Lime
(3 đánh giá)
15,500,000₫
Scorpion - Cyanide Cyan
Trả góp
Scorpion - Cyanide Cyan
(2 đánh giá)
15,500,000₫
Scorpion - Deep Purple
Trả góp
Scorpion - Deep Purple
(2 đánh giá)
15,500,000₫
Scorpion - Demonic Blue
Trả góp
Scorpion - Demonic Blue
15,500,000₫
Scorpion - Devilish Red
Trả góp
Scorpion - Devilish Red
(2 đánh giá)
15,500,000₫
Scorpion - Evil Black
Trả góp
Scorpion - Evil Black
15,500,000₫
Scorpion - Seductive Pink
Trả góp
Scorpion - Slime Green
Trả góp
Scorpion - Slime Green
15,500,000₫
RCA Inkmachine
Trả góp
RCA Inkmachine
800,000₫
RCA Adapter Scorpion
Trả góp
No.111 - Contact Plate
Trả góp
No.114 - Grip Seal
Trả góp
No.114 - Grip Seal
Liên hệ
No.116 - Magnet Holder
Trả góp
No.118 - Swash Assy
Trả góp
No.118 - Swash Assy
Liên hệ
No.119 - X Ring Assy
Trả góp
No.125 - Axial Bearing
Trả góp
No.126 - Retainer Nut
Trả góp
No.130 - Ball 3mm 2pcs
Trả góp
No.131 - Ball 2mm 3pcs
Trả góp
No.133 - Contact Pin
Trả góp
No.135 - Motor Assy
Trả góp
No.135 - Motor Assy
Liên hệ
No.136 - Motor Washer
Trả góp
No.139 - Lock
Trả góp
No.139 - Lock
Liên hệ
No.142 - Magnet Screw
Trả góp
No.146 - Grip Adapter
Trả góp
No.148 - Give Adapte
Trả góp

Máy Scorpion phiên bản mới nhất có thể sử dụng với kim đạn Neo hoặc kim đạn phổ thông bằng cách thiết lập chuyển đổi qua lại trong vài phút. Cả hai tùy chọn có cùng mức giá và bao gồm các bộ phận, công cụ cần thiết giống nhau dùng để chuyển đổi. Hướng dẫn cách chuyển đổi được cung cấp chi tiết ở video trong từng phần sản phẩm.