Giỏ hàng

Phụ Kiện Inkmachine

Trục quay Dragonfly
Trục quay Dragonfly
1,050,000₫
No. 72 - Piston assembly Stingray
No. 46 - Rca contact with Nut
No. 74 - Shaft support
No. 45 - Retainer screw
No. 25 - Circlip Dragonfly
No. 18 - Adjustment screw
No. 06 - Needlebar pin
No. 05 - Clamp
No. 05 - Clamp
Liên hệ
No. 03B – X2 Cap Assy
Dầu tra máy Dragonfly
No. 96 – Cover for Dragonfly
RCA Dragonfly
RCA Dragonfly
800,000₫
No. 90 - Precision tool kit
Bộ chuyển đổi Scorpion