Giỏ hàng

Kim đạn Poker

Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 20 Cây
(1 đánh giá)
Giá: 360.000đ - 490.000đ
360,000₫
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 10 Cây
Giá: 190.000đ - 240.000đ
190,000₫
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 14 - Hộp 5 Cây
Giá: 100.000đ - 140.000đ
100,000₫
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
(5 đánh giá)
Giá: 360.000đ - 490.000đ
360,000₫
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Giá: 190.000đ - 260.000đ
190,000₫
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RL** (nét tiêu chuẩn) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
(1 đánh giá)
Giá: 100.000đ - 140.000đ
100,000₫
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Giá: 360.000đ - 490.000đ
360,000₫
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Giá: 190.000đ - 260.000đ
190,000₫
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RL** - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Giá: 100.000đ - 140.000đ
100,000₫
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
(3 đánh giá)
Giá: 360.000đ - 450.000đ
360,000₫
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Giá: 190.000đ - 240.000đ
190,000₫
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RL* (nét thu gọn) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Giá: 100.000đ - 130.000đ
100,000₫
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Giá: 410.000đ - 450.000đ
410,000₫
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Giá: 220.000đ - 240.000đ
220,000₫
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 130.000đ
120,000₫
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Giá: 410.000đ - 450.000đ
410,000₫
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Giá: 220.000đ - 240.000đ
220,000₫
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - RS - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 130.000đ
120,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
(4 đánh giá)
Giá: 410.000đ - 550.000đ
410,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
(0 đánh giá)
Giá: 220.000đ - 290.000đ
220,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 150.000đ
120,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 20 Cây
(1 đánh giá)
Giá: 410.000đ - 550.000đ
410,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Giá: 220.000đ - 290.000đ
220,000₫
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - SEM (RM) - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 150.000đ
120,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 20 Cây
(3 đánh giá)
Giá: 410.000đ - 550.000đ
410,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 10 Cây
Giá: 220.000đ - 290.000đ
220,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 12 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 150.000đ
120,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 20 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 20 Cây
(1 đánh giá)
Giá: 410.000đ - 550.000đ
410,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 10 Cây
Giá: 220.000đ - 290.000đ
220,000₫
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Trả góp
Poker - MG (M1) - Phi 10 - Hộp 5 Cây
Giá: 120.000đ - 150.000đ
120,000₫


Với tiêu chí cụ thể mang chất lượng đến từng cây kim, ở mức giá chi tiêu hợp lý nhất, Sư Tử Vàng tin rằng kim đạn Poker thưc sự thỏa mãn được cho bạn cả về thông số, về chất lượng kỹ thuật cũng như giá thành. Cây kim luôn cùng song hành với bạn để đưa các mầu sắc tốt nhất vào da, tạo ra những điều thực sự đặc biệt trong công việc mỗi ngày.

Tất cả các đầu mũi của từng cây kim đều nhọn và sắc như dao cạo. Kim được làm từ thép y tế tạo ra cây kim bền bỉ chống/giảm/tránh hao mòn tối đa trong quá trình sử dụng...

Kim đạn Poker có sẵn trong hộp 20 cây tiện dụng, dễ dàng bảo quản và sử dụng. Bạn có thể đến mua trực tiếp tại các cửa hàng hoặc đặt mua qua web của chúng tôi.