Giỏ hàng
Tìm hiểu về tay chuyển kim đạn Samurai

Tìm hiểu về tay chuyển kim đạn Samurai

Tay chuyển Samurai là dòng tay cầm dùng cho các dòng máy chuyển từ kim dài sang kim đạn hoặc các dòng máy như Inkjecta..

Tay đã được kiểm tra rất kĩ về chất lượng sản phẩm.


Video về tay chuyển Samurai 1B:


Video về tay chuyển Samurai 1P:


Video về tay chuyển Samurai 2B:


Video về tay chuyển Samurai 2G:

Danh mục tin tức

Từ khóa