Giỏ hàng

Vitamin A&D

Giá gốc 5,000₫

Số Lượng

Số lượng

  • Một Hộp  Vitamins “A & D” Ointment được sản xuất tại USA.

    Có 144 gói trong mỗi hộp.

    Trọng lượng 5 grams trên mỗi gói.

    Sử dụng để dưỡng sau khi làm.

Sản phẩm đã xem