Giỏ hàng

Vertix Cartridges

Kim đạn Vertix Needle được thiết kế từ hãng Fk Mỹ với những tiêu chuẩn kĩ thuật đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất từ các nghệ sĩ xăm hình...