Giỏ hàng

Scorpion

Scorpion - Blazing Gold
Scorpion - Blazing Gold
15,500,000₫
Scorpion - Crazy Lime
Scorpion - Crazy Lime
15,500,000₫
Scorpion - Cyanide Cyan
Scorpion - Cyanide Cyan
15,500,000₫
Scorpion - Deep Purple
Scorpion - Deep Purple
15,500,000₫
Scorpion - Demonic Blue
Scorpion - Demonic Blue
15,500,000₫
Scorpion - Devilish Red
Scorpion - Devilish Red
15,500,000₫
Scorpion - Evil Black
Scorpion - Evil Black
15,500,000₫
Scorpion - Seductive Pink
Scorpion - Slime Green
Scorpion - Slime Green
15,500,000₫

Máy Scorpion phiên bản mới nhất có thể sử dụng với kim đạn Neo hoặc kim đạn phổ thông bằng cách thiết lập chuyển đổi qua lại trong vài phút. Cả hai tùy chọn có cùng mức giá và bao gồm các bộ phận, công cụ cần thiết giống nhau dùng để chuyển đổi. Hướng dẫn cách chuyển đổi được cung cấp chi tiết ở video trong từng phần sản phẩm.