Giỏ hàng

Scorpion

Scorpion - Blazing Gold
Trả góp
Scorpion - Blazing Gold
15,500,000₫
Scorpion - Crazy Lime
Trả góp
Scorpion - Crazy Lime
15,500,000₫
Scorpion - Cyanide Cyan
Trả góp
Scorpion - Cyanide Cyan
15,500,000₫
Scorpion - Deep Purple
Trả góp
Scorpion - Deep Purple
15,500,000₫
Scorpion - Demonic Blue
Trả góp
Scorpion - Demonic Blue
15,500,000₫
Scorpion - Devilish Red
Trả góp
Scorpion - Devilish Red
15,500,000₫
Scorpion - Evil Black
Trả góp
Scorpion - Evil Black
15,500,000₫
Scorpion - Seductive Pink
Trả góp
Scorpion - Slime Green
Trả góp
Scorpion - Slime Green
15,500,000₫

Máy Scorpion phiên bản mới nhất có thể sử dụng với kim đạn Neo hoặc kim đạn phổ thông bằng cách thiết lập chuyển đổi qua lại trong vài phút. Cả hai tùy chọn có cùng mức giá và bao gồm các bộ phận, công cụ cần thiết giống nhau dùng để chuyển đổi. Hướng dẫn cách chuyển đổi được cung cấp chi tiết ở video trong từng phần sản phẩm.