Tattoo team

 Đội (nhóm) làm việc là gì?

 Team (đội, nhóm) là một tập thể bao gồm những thành viên cùng làm việc. Sự hợp tác này nhằm mục đích vươn tới mục tiêu cùng theo đuổi hay một nhiệm vụ mà bản thân cùng chia sẻ trách nhiệm. Một tập thể không nhất thiết phải là một đội nhóm. Một đội nhóm là một tập thể những con người có sự độc lập ở mức độ cao nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu chung hoặc sự hoàn tất nhiệm vụ thay vì với tư cách chỉ là một tập thể đơn thuần và thuận tiện cho việc quản lý. Một tập thể được định nghĩa là nhiều cá nhân có mối quan hệ thống nhất với nhau.

 Mỗi thành viên trong đội đều tận tâm cam kết với nhau về sự phát triển cá nhân cũng như thành công chung của nhóm. Một nhóm làm việc sẽ đạt được kết quả cao hơn so với một tập thể và sẽ đáp ứng được tất cả những kỳ vọng chính đáng của từng cá nhân trong nhóm. Bởi vì trong một nhóm luôn có sự đồng tâm hợp lực giữa các thành viên – “một cộng một sẽ hơn hai rất nhiều.”

 

Định hướng phát triển của chúng tôi: Chia sẻ lòng tin – Thực sự làm việc – Cùng nhau phát triển.

– Tính hiệp lực được thể hiện qua việc bổ sung kĩ năng lẫn nhau giữa các thành viên.

Mục tiêu chung chính là động lực thúc đẩy của nhóm.

Các mục tiêu hành động là quá trình thực hiện, phát triển và nguồn năng lượng cho cả nhóm.

Phương pháp tiếp cận chung là cách thức mà các thành viên trong nhóm thống nhất với nhau về việc cùng hợp tác như thế nào.

Đôi bên cùng có trách nhiệm là khía cạnh cuối cùng để có thể phát triển được một nhóm làm việc hiệu quả.

 

“Nguồn cảm hứng đẫ và sẽ mang đến cho cả nhóm những thành tích xuất sắc, chứ không phải là những thành tích bình thường”.

 

Thành viên nhóm chúng tôi:

 

– Nghệ sĩ Nam Phong: đến từ Việt Nam

 

Nam Phong

 

 

– Nghệ sĩ Quang Phạm: đến từ Việt Nam

 

Quang Pham

 

 

– Nghệ sĩ Gấu Đen: đến từ Việt Nam

 

Gau Den

 

 

– Nghệ sĩ Trung Kiên: đến từ Việt Nam

 

Trung Kien

 

 

– Nghệ sĩ Ata: đến từ Indoneshia

 

ata1

 

 

– Nghệ sĩ Ann Savage: đến từ Philippine

 

AnnSavage

Bài viết khác